BOLEHKAH ORANG BUKAN ISLAM MASUK KE DALAM MASJID? Jawapanya boleh!


http://paper.standartnews.com/images/articles/orig_19831_en.jpg

Tayyip Erdogan di dalam Gereja di Bulgaria.

http://img1.yawmak.com/news_images/special_entries/obama-mosque-shoes.jpg

Obama baru sahaja keluar dari Masjid di Istanbul memberi ucapan.

http://groups.colgate.edu/aarislam/PresidentBushDCMosque.jpg

Bush memberi ucapan di Masjid Washington.

http://visualrian.com/storage/PreviewOfficial/3522/42/352242.jpg?1224686929

Vladimir Putin baru sahaja keluar dari Masjid di Russia.

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya oran-orang musyrik itu najis (tidak suci), maka janganlah mereka mendakati Masjidil Haram sesudah tahun ini, dan jika kamu takut menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu daripada kurniaan-Nya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha bijaksana (At-Taubah 9;28).

JAIS telah merujuk kapada ayat di atas yang mengatakan bukan Islam tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid, mengikut tafsiran ulama ayat tersebut dikhaskan pengharaman untuk non-Muslim masuk ke Masjidil Haram sahaja. Adapun dalil-dalil lain yang menyokong kebenaran bukan Islam masuk ke dalam masjid adalah :

Nabi Muhammad SAW mengutus pasukan berkuda ke Najd, lalu mereka kembali dengan membawa seorang lelaki daripada Bani Hanifah bernama Tsumamah Bin Utsaal. Maka mereka mengikatnya di salah satu tiang Masjid (dilaporkan dalam Sahih Bukhari, No. 457).
Daripada Hadith di atas jelas menunjukkan kebenaran bukan Islam masuk ke dalam Masjid, sekiranya bukan Islam tak boleh masuk ke dalam Masjid maka para sahabat takkan mengikat Tsumamah bin Utsaal di dalam Masjid ataupun Nabi Muhammad akan menghalang mereka untuk membawa masuk Tsumamah Bin Utsaal ke dalam Masjid.

Dalam Hadith yang lain juga dilaporkan bahawa Nabi Muhammad berkata :

Nabi Muhammad SAW telah mengutus pasukan berkuda ke Najd, lalu mereka kembali dengan membawa seorang lelaki daripada Bani Hanifah bernama Tsuamamah Bin Utsaal. Maka mereka mengikatnya di salah satu tuiang masjid. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassalam (SAW) keluar sambil berkata : “Lepaskan Tsumamah”. Iapun berjalan menuju kebun Kurma yang dekat dengan Masjid dan mandi. Kemudian ia masuk ke dalam Masjid dan berkata : Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasul/utusan Allah (dilaporkan dalam Sahih Bukhari- No. 450).

Kalau kita rujuk Ali- ‘Imran 3;61 menyatakan :

Siapa yang membantahmu tentang kisah ‘Isa sesudah datang kebenaran, maka katakanlah kepadanya : Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermuhabalah kepada Allah dan kita minta supaya La’knat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang penipu (Ali ‘Imran 3;61).

Kalau kita rujuk sejarah turunnya ayat Ini adalah Nabi Muhammad SAW telah membenarkan orang-orang Nasrani dan Yahudi untuk tinggal di dalam Masjid selama tiga hari untuk berdialog mengenai konsep ketuhanan sehingga akhirnya Nabi Muhammad mengajak bermuhabalah atas sikap Yahudi dan Nasrani yang degil dan tidak mahu menerima kebenaran Islam.

Maka mengikut ayat dan Hadith diatas, non-Muslim dibenarkan masuk ke dalam Masjid dengan mengikut garis panduan seperti berikut :

1. Non-Muslim diharuskan masuk ke dalam Masjid selain Masjidil Haram dengan ada kebenaran daripada pihak Orang Islam

2. Mereka mempunyai sebab yang minasabah sekiranya kemasukan mereka ke dalam Masjid untuk memecahbelahkan perpaduan masyarakat atau menyebarkan fitnah maka kebenaran mereka tidak dibenarkan memasuki Masjid.

3. Mereka harus menghormati Masjid dan sedar akan kesucian Masjid bagi umat Islam beribadah

4. Lelaki dan Perempuan yang masuk ke dalam Masjid harus menutupi aurat dengan menggunakan pakaian yang bersesuaian.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails